Dynamische (centrum)stad aan de rivier

Toelichting

Wij zetten in op een dynamisch centrum in en voor de regio. Een centrum dat aantrekkelijk is voor inwoners van de stad en bezoekers uit de wijde omtrek.

Bedrijvige stad regionaal en internationaal

Toelichting

Wij willen het economisch potentieel vergroten door vernieuwing en doorontwikkeling van bedrijvigheid, het verbeteren van de kennisinfrastructuur en door het creëren van werkgelegenheid op alle niveaus in regionaal en (inter-)nationaal perspectief.

Cultuur- en sportstad met landelijke uitstraling

Toelichting

We werken aan een landelijke uitstraling met het accent op de unieke historie, de mix van stedelijkheid in het groen en aan de rivier en de toppers op het gebied van sport, culturele evenementen en leisure.

Wijken

Duurzame stad

Toelichting

We koersen op duurzaam wonen in de stad waar inwoners en bedrijven gericht zijn op energietransitie in een groen-blauwe omgeving

Besturen met kennis uit de stad

Toelichting

We willen de bestuurlijke effectiviteit versterken door gebeurtenissen en incidenten in de stad aan te grijpen om het lerend vermogen van de stad te vergroten.

Wonen in leefbare wijken

Toelichting

We bevorderen wonen en leven in een prettige, duurzame omgeving in gedifferentieerde en levensloopbestendige wijken die schoon, heel en veilig zijn. Wonen in wijken waar de inwoners zich ook eigenaar voelen van de publieke ruimte.

Zelfredzame inwoners met zorg elkaar

Toelichting

We willen Arnhemmers stimuleren om mee te doen in de samenleving, met oog en zorg voor elkaar. Kwetsbare inwoners behouden keuzevrijheid in wie hen waarmee helpt en we zorgen altijd voor een zorgzaam vangnet voor wie het niet zelfstandig redt.

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Toelichting

We stimuleren krachtige sociale verbanden door meer uitwisseling van kennis en verbinding tussen inwoners met een diverse achtergrond.