Stad

Bij het versterken van de vitale economie ligt de focus op het volgende.

  • Structuurversterking van de economie
    Het gaat hierbij vooral om het verzilveren van resultaten uit spin-offs, opschaling en business development van bestaande bedrijven. Nadrukkelijk krijgt versterking van de dienstverlening aan ondernemers aandacht, net als scherp relatiebeheer en het aantrekken van investeringen door acquisitie.
  • Aantrekkelijk vestigingsklimaat
    Goed accountmanagement, een verbindende functie voor bedrijven en instellingen en gastvrije ontvangsten. Samen met goede en bereikbare werklocaties vormen de basis. Daarnaast is regionale afstemming op vraag en aanbod van belang voor het behoud van kwalitatief hoogwaardige werklocaties. Hiertoe wordt het Regionaal Programma werklocaties opgesteld Om regionaal te komen tot een stabiele samenwerking en uitvoering van de afspraken in het RPW is voor 2018 incidenteel budget beschikbaar à €125.000.
  • Professionele marketing
    Gewerkt wordt aan een gedragen en professionele marketing van de stad - in samenwerking met de regio - de visie is inmiddels herijkt en stappen voor de beste inbedding van deze taken worden vormgegeven. Ook gaat het om profilering en zichtbaarheid van de stad door het ondersteunen van grote festivals en evenementen met (inter)nationale uitstraling, zoals; Bridge to Liberation, Fashion en Design festival en Innovate. De Slag om Arnhem zit in het hart van de stad, zo ook het herdenken. De Bridge tot Liberation Experience (B2LX) is de Arnhemse onderscheidende manier om het nieuwe herdenken vorm te geven. In 2018 werkt B2LX toe naar 2019, waarin het evenement internationaal gaat. Van een jaarlijkse nationale herdenking naar de eerste Europese herdenking van de Slag om Arnhem waarin B2LX verhalen vertelt vanuit alle verschillende perspectieven om zo het stokje over te geven aan nieuwe generaties. Hiervoor zijn incidenteel extra middelen voor vrijgemaakt: € 50.000 in 2018 en € 100.000 in 2019, plus extra structureel € 25.000 vanaf 2020.
  • Internationale profilering in Nord-Rhein Westfalen en Wuhan