Verplichte indicatoren: gegevens vanuit MJPB 2018-2021 gemeente Arnhem

Formatie

Programma

Algemeen bestuur en publieke dienstverl

Indicator bron

Fte per 1.000 inwoners

Eenheid

Fte per 1.000 inwoners

Begroting 2018

6

Bezetting

Programma

Algemeen bestuur en publieke dienstverl

Indicator bron

Eigen gegevens

Eenheid

Fte per 1.000 inwoners

Begroting 2018

5,90

Apparaatskosten

Programma

Algemeen bestuur en publieke dienstverl

Indicator bron

Eigen gegevens

Eenheid

Kosten per inwoner in euro's

Begroting 2018

590

Externe inhuur

Programma

Algemeen bestuur en publieke dienstverl

Indicator bron

Eigen begroting

Eenheid

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Begroting 2018

2

Overhead

Programma

Algemeen bestuur en publieke dienstverl

Indicator bron

Eigen begroting

Eenheid

% van totale inkomsten

Begroting 2018

10

Verplichte indicatoren: gegevens Iv3 (Informatie voor derden aan CBS)

De verplichte BBV indicatoren zijn te vinden op de website waarstaatjegemeente.nl.