Opgaven

Aansturing van het veranderprogramma beperkt zich niet tot één portefeuille maar is over verschillende portefeuilles verdeeld.