2   Overzicht Lokale heffingen

Onroerend zaakbelasting

2017

Tarieven

WOZ-waarde

Begroot 2017

gebruiker

eigenaar

totaal

totaal

gebruiker

eigenaar

totaal

Bedragen x € 1.000

Woningen

0,1999%

0,1999%

12.248.002

0

24.488

24.488

Niet woningen

0,1891%

0,5674%

0,7565%

3.610.759

6.947

20.840

27.787

Totaal

15.858.761

6.947

25.328

52.275

2018

Tarieven

Stijgings%-tarief

WOZ-waarde

Begroot 2018

gebruiker

eigenaar

totaal

totaal

gebruiker

eigenaar

totaal

Bedragen x € 1.000

Woningen

0,1852%

0,1852%

-7,39%

13.437.161

25.207

25.207

Niet woningen

0,1844%

0,5532%

0,7376%

-2,50%

3.837.117

7.075

21.226

28.301

Totaal

17.274.278

7.075

46.433

53.508

Onroerend zaakbelasting

gemiddelde woning

gemiddelde niet-woning

Lasten 2017

333

4.796

Algemene prijsindex 2018

5

1,60%

77

1,60%

Lasten 2018

338

4.873

Afvalstoffenheffing

Tarieven

Aantal huishoudens

Begroot

Tarief   2017

Tarief   2018

2017

2018

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Eenpersoonshuishoudens

182,28

26.507

27.757

4.832

Meerpersoonshuishoudens

246

42.275

43.122

10.400

Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing*

221,44

215,44

68.782

70.879

15.231

15.270

Rioolheffing

Rioolheffing

Tarieven

Tarieven

aansluiting op riool

Begroot 2017

2017

eigenaar

gebruiker

Totaal

totaal

gebruiker

eigenaar

totaal

Bedragen x € 1.000

Woningen

0,0489%

0,0489%

0,0977%

12.158.002

5.940

5.940

€          11.880

Niet woningen

0,0597%

0,0597%

0,1193%

3.520.759

2.100

2.100

€            4.200

Totaal

15.678.761

8.040

8.040

€          16.080

Rioolheffing

Tarieven

Tarieven

Stijgings%-tarief

Aansluiting op riool

Begroot 2018

2018

eigenaar

gebruiker

Totaal

totaal

gebruiker

eigenaar

totaal

Bedragen x € 1.000

Woningen

0,0452%

0,0452%

0,0903%

-7,56%

13.362.162

6.035

6.035

12.070

Niet woningen

0,0571%

0,0571%

0,1142%

-4,28%

3.737.117

2.134

2.134

4.268

Totaal

17.099.279

8.169

8.169

16.338

Rioolheffing

gemiddelde woning

gemiddelde niet-woning

Lasten 2017

€ 167

€ 757

Algemene prijsindex 2018

€ 2,7

1,60%

€ 12,11

1,60%

Lasten 2018

€ 169

€ 769