Economie

Vitale economie
Werkgelegenheid creëren vanuit de veranderopgave 'Vitale economie Arnhem Nijmegen':

  • door het versterken van (werk)locaties;
  • bevorderen van kennisontwikkeling;
  • stimuleren van ondernemerschap;
  • het aantrekken van investeringen door acquisitie.

I nternationale profilering in Nord-Rhein Westfalen en Wuhan

Regionale samenwerking met Provincie en regio Arnhem-Nijmegen
Met behulp van onder andere Economic Board, Bureau Brussel en Uitnodigingsagenda MIRT.

Doorontwikkeling Human Capital
Door een Human Capital-agenda op te stellen. De gemeente heeft een verbindende rol in de samenwerking tussen de Arnhemse kennisinstellingen. Ook hierbij wordt in de regio samengewerkt met oa. gemeente Nijmegen.

Arnhem weer terugbrengen in de top 10 van winkelsteden van Nederland
Aantrekkelijke binnenstad realiseren door in te zetten op:

  • krimp van de binnenstad en daarmee transformatie van aanloopstraten;
  • tegengaan van leegstand door te werken met reuring- en luwtegebieden en daar diverse (meng)functies te creëren.

Kwalitatieve en innovatieve horeca gebiedsgericht
Per focusgebied (9 stuks) in de stad een kwaliteitsbeeld van de gewenste horeca schetsen:

  • voor de onderscheiden focusgebieden naast kwalitatieve kaders ook kwantitatieve parameters op te   stellen aan de horecaontwikkeling (ontwikkelen, consolideren en terugdringen);
  • voor innovatieve en bijzondere concepten geen beperkingen op te leggen;
  • kiezen om op basis van deze overwegingen om samen met stakeholders kwantitatieve ruimte per   segment te bepalen in termen van ontwikkelen, consolideren of terugdringen.

Toekomstgerichte, duurzame retail
samen met betrokken partijen werken aan het versterken van een evenwichtige en duurzame detailhandelsstructuur met hoogwaardige, gevarieerde en uitgebreide detailhandelsvoorzieningen voor de (boven-) regionale consument;

  • tegelijk samen werken aan een goed perspectief voor investeringen door ondernemers en marktpartijen.