Participatie en maatschappelijke ondersteuning

Dit taakveld valt onder de veranderopgave Doorbraak naar werk en heeft een relatie met de wijkprogramma's.
Hierbij gaat het om de participatie- en re-integratievoorzieningen aan de groep mensen die met een relatief hogere indicatieve loonwaarde (>40%; binnen 1 jaar is regulier werk haalbaar) richting betaald werk (loondienst of startende ondernemer) geleid kunnen worden.

Via de veranderopgave Doorbraak naar werk is de ambitie om:

  • te voorkomen dat mensen langdurig afhankelijk worden van een uitkering door met iedereen die een uitkering aanvraagt een plan te maken met stappen, waardoor men zo snel mogelijk weer in het eigen levensonderhoud kan voorzien.
  • aan Arnhemmers die (langdurig) afhankelijk zijn van een uitkering en geen belemmeringen hebben om te werken perspectief te bieden om voor het eigen inkomen te zorgen.
    Doel is om in 4 jaar tijd met alle mensen afspraken te maken over dit perspectief. In samenwerking met de (sociale) wijkteams en ervaringsdeskundigen, worden werkcoaches gericht ingezet in de wijken. Iedere deelnemer aan "Doorbraak naar werk" krijgt een maatwerkvoorstel waarin wederzijdse afspraken worden gemaakt;
  • daar waar de individuele toepassing van de wet- en regelgeving onredelijke en onbillijke effecten geven,  mogelijkheden onderzoeken om anders te handelen. Tegelijk zijn positieve en negatieve prikkels nodig om mensen te activeren. Werk moet gaan lonen, materieel of anderszins en daarom mogelijkheden verruimen om extra beloning toe te kennen wanneer men werk aanvaardt of een opleiding volgt met perspectief op uitstroom.
  • de samenwerking met partners voor instroom naar werk te versterken;
    De gemeente gaat met het Werkgeversservicepunt, UWV, uitzendbureaus, bedrijven en instellingen lokaal en in de regio een coalitie vormen om meer ruimte te creëren om mensen in te laten stromen die langdurig afhankelijk zijn van een uitkering. Sociale Ondernemingen die bijdragen aan de circulaire economie, worden versterkt en gestimuleerd.