Gezondheid en milieu

Onder dit taakveld valt ook het opruimen van explosieven.
Dit onderdeel is opgenomen in het reguliere programma Volksgezondheid en milieu.

Conventionele explosieven
In de Tweede Wereldoorlog is hevig gevochten in en rond Arnhem. De bodem bevat daardoor nog bommen en granaten uit die tijd, die soms pas bij graafwerk worden gevonden. Het beleid is gericht op:

  • Actueel inzicht aanwezigheid van explosieven:
    Op basis van historisch feitenmateriaal en grondroerende werkzaamheden na de Tweede Wereldoorlog is Arnhem verdeeld in 'kans van aantreffen gebieden', waarbij per gebied de kans op het aantreffen van explosieven is aangegeven. Dankzij de handleiding met bijbehorende kaart is in een vroeg stadium aan te geven of er maatregelen nodig zijn of niet.
  • Opruimen explosieven:
    Er is in 2016 een handleiding opgesteld over hoe om te gaan met de mogelijke aanwezigheid van explosieven bij grondwerkzaamheden. Dankzij de handleiding met bijbehorende kaart is in een vroeg stadium aan te geven of er maatregelen nodig zijn of niet.