Gezondheid en milieu
  • De ter aarde stelling van personen die overleden zijn in de gemeente Arnhem en waarbij geen verzekeringspolissen of nabestaanden zijn die de uitvaart voor hun rekening willen of kunnen nemen (Wet op de lijkbezorging);
  • De uitvoeringspraktijk laat zien dat er op jaarbasis gemiddeld tussen de 30 en 40 personen begraven worden vanuit de gemeentelijke opdracht binnen de wettelijk gestelde termijn;
  • Voor de begraafplaats wordt gewerkt aan de realisatie van de visie Moscowa 2007-2030. Focus ligt nu op het aanpassen van de entree van de begraafplaats Moscowa vanaf de Schelmseweg en de uitbreiding van de grafvelden. Hierover is afstemming met de omwonenden.