Gezondheid en milieu

Afvalbeheer

  • afvalscheiding en hergebruik helpt bij het verminderen van de belasting op het milieu en bespaart kosten en grondstoffen. De afvalscheidingsdoelen 2020 in het Afvalbeleidsplan zijn een scheidingspercentage van 60% en ruim 160 kg restafval per inwoner per jaar. Hiervoor wordt ingezet op bewustwording;
  • in 2014 is het zogenaamde ‘omgekeerd inzamelen’ ingevoerd in drie startwijken, een andere manier van inzameling. Op basis van de evaluatie is in 2015 besloten om dit concept in de periode 2016-2018 gefaseerd en later in 2016 om dit concept versneld in te voeren in heel Arnhem. Dat betekent dat het project eind 2017 stadsbreed uitgerold moet zijn. Met de resultaten van omgekeerd inzamelen kan Arnhem zich conformeren aan de nieuwe nationale doelstelling van het rijk, namelijk 75% hergebruik van huishoudelijk afval in 2020;
  • op basis van het inzicht in de financiële haalbaarheid is in juni/juli 2017 een raadsvoorstel voorgelegd voor het invoeren van Diftar per 1 januari 2018.