Gezondheid en milieu

GRP5 periode 2014-2018

  • De ambitie is beperkt tot realisatie van alleen de technisch noodzakelijke rioolvervangingen.
    Het rioolbeleid is opgenomen in de (wettelijk verplichte) gemeentelijke rioleringsplannen (GRP5 periode 2014 t/m 2018). Maatregelen om knelpunten op het gebied van wateroverlast en oppervlaktewaterkwaliteit op te lossen zijn niet in het GRP5 opgenomen.

Wateroverlast Arnhem-noord

  • Naar aanleiding van de wateroverlast in de zomer van 2014 is separaat de Aanpak Wateroverlast Arnhem-Noord opgesteld (raadsbesluit 2015). De aanpak is nadrukkelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid (gemeente en waterschap) en de particulieren (bewoners, bedrijven, instellingen).

Samenwerking in de afvalwaterketen

  • Samenwerking met de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Rheden en de waterschappen Rijn en IJssel en Rivierenland onder de noemer Rijn6 is van belang om kostenstijgingen te beperken, kwetsbaarheden van organisaties te verminderen en de kwaliteit te verhogen (de 3 K’s). Op basis van het gesloten samenwerkingsakkoord worden de komende jaren verschillende projecten uitgevoerd.