Verkeer, vervoer en waterstaat

Kwalitatief hoogwaardige infrastructuur van het openbaar vervoer in Arnhem

  • De provincie Gelderland is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in Arnhem. Onderling bestuurlijk en ambtelijk overleg tussen Arnhem en de provincie draagt zorg voor een kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau van openbaar vervoer in Arnhem. Onderwerpen hierin zijn de zomerdienstregeling, de jaarlijkse nieuwe dienstregeling en meerdere lijnvoeringsaanpassingen.

Ontwikkeling Trolley 2.0

  • Arnhem heeft een forse ambitie in het ontwikkelen van een trolleybus die 10 km zonder bovenleiding kan rijden. Het project Trolley 2.0 voorziet daarin. Het mobiliteitsvoordeel bestaat uit het kunnen handhaven van het voorzieningenniveau in Arnhem bij teruglopende exploitatiebijdragen van het rijk;
  • Doordat Arnhem de trolley geschikt maakt voor het rijden zonder bovenleiding zijn provincie en gemeenten in staat het regionale en lokale lijnennet van Arnhem te integreren. Dubbele lijnvoering vervalt daardoor. Naast het mobiliteitsbelang dient Trolley 2.0 ook het milieu- en economisch belang.

Kwaliteitsimpuls taxibranche

  • Extra middelen worden ingezet voor een kwaliteitsimpuls van de taxibranche.