Verkeer, vervoer en waterstaat

Aantrekkelijke haven en aanlegplaats aan de Rijn

  • Verhogen aantrekkelijkheid van Arnhem kades als aanlegplaats voor rederijen, touroperators en beroepsvaart;
  • Verhogen aantrekkelijkheid van Arnhem haven als vestigingsplaats voor watergerelateerde bedrijven;
  • Integraal aanbod van diensten (water, elektra, afname afval) aan passagiersschepen;
  • Beheren van totaal van kades, havens en ligplaatsen woonboten.

Gestructureerd beheer Waterbodems

  • Het beheer van de waterbodems wordt projectsgewijs vormgegeven;
  • Grote projecten die lopen zijn het baggeren van de haven van Coers (planning afronding in 2017) en de Defensiehaven in 2018.

Onder dit taakveld valt de exploitatie van de economische havens en waterwegen.
In het taakveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie) is waterbeheer en onderhoud opgenomen.
Dit taakveld valt in de Arnhemse begroting voor dit onderdeel onder het reguliere programma R2 Verkeer, vervoer en waterstaat.