Verkeer, vervoer en waterstaat

Optimale bereikbaarheid binnenstad

  • In het najaar 2017 wordt de nota "Arnhemse binnenstad binnen bereik" aan de raad voorgelegd,  waarvan parkeren onderdeel  uitmaakt. Regionaal wordt ook gewerkt aan een bereikbaarheidsaanpak voor de regio Arnhem-Nijmegen.

Verbeteren parkeersituatie binnenstad Arnhem

  • Door de snelle ontwikkelingen van de laatste jaren - winkelfunctie kernwinkelgebied onder druk, verkleinen kernwinkelgebied, transformatie, fysieke onmogelijkheid van het maken van parkeerplaatsen bij transformatieplannen, vermindering aantal parkeerplaatsen door ruimtelijke ontwikkelingen (binnenstad-zuid), verschuiving in vraag naar parkeerplaatsen tussen bezoekers, werkers en bewoners -  is verbetering van de parkeersituatie in de binnenstad nodig.

Uitbreiden digitale mogelijkheden bij parkeren

  • Moderne ICT-mogelijkheden inzetten om het parkeren voor de gebruikers steeds klantvriendelijker te maken; In het derde kwartaal 2017 wordt het project digitaliseren parkeerproducten opgestart. In de loop van 2018 is het mogelijk om diverse parkeerproducten, zoals vergunningen, ontheffingen, online aan te vragen, te betalen en te verstrekken.

Uitbreiding gebieden betaald parkeren of op een andere manier oplossen van parkeerproblematiek in de wijken

  • Oplossingen in overleg met vertegenwoordigers van bewoners uit de wijken zoeken, waarbij zij zelf met voorstellen kunnen komen. Van belang voor deze oplossingen is dat er voldoende draagvlak voor is, het realiseerbaar is en het budgettair neutraal uitgevoerd kan worden. De vertegenwoordigers van de wijk Spijkerkwartier hebben zelf een plan aangeboden voor het invoeren van betaald parkeren waarbij de extra opbrengst ingezet wordt in de wijk. Verwachting is dat vanaf het tweede kwartaal 2018 de parkeerregulering is ingevoerd.

Verbetering uitstraling parkeergarages

  • De parkeergarages Musis en Rozet worden in het derde kwartaal geschilderd. De wayfinding in parkeergarage Centraal wordt in het derde kwartaal gerealiseerd.