Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

Dit taakveld heeft een marginaal aandeel aan het reguliere programma Algemeen bestuur en publieke dienstverlening. Hierbij gaat het om het Loket gevonden voorwerpen. De toelichting op dit taakveld staat beschreven in het taakveld Openbare orde en veiligheid in het reguliere programma Veiligheid.