Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

Dit taakveld komt voor in het reguliere programma:

  • R0 Algemeen bestuur en publieke dienstverlening, voor het onderdeel Publieke dienstverlening;
  • R9 Financiën en bedrijfsvoering voor de overige organisatie-onderdelen.

Publieke dienstverlening

  • Blijvende aandacht voor en uitwerking van de in 2015 ingevoerde toptaken gemeentelijke website;
  • Toename gebruik van digitale dienstverlening bevordert een afname van telefonische en fysieke klantcontacten;
  • Blijvend investeren in de medewerkers van het KCC (Burgerzaken) en KS&I om de gastvrijheid naar een hoger niveau te brengen en te houden;
  • De bij het KCC (Burgerzaken) en KS&I opgedane kennis en kunde in te zetten voor andere onderdelen van de gemeente met klantcontacten (relatie met veranderopgave Wijksturing in uitvoering).