Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

Verkiezingen

  • Een goede uitvoering van de op 21 maart 2018 te houden gemeenteraadsverkiezingen, waarvoor de voorbereidingen in het najaar van 2017 zullen starten;
  • Optimale bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stembureaus.

Publieke dienstverlening

  • Groeiende digitale afname van gemeentelijke diensten en producten door verdere digitalisering en slimmere inrichting van processen en organisatie;
  • Waarborging van de toegankelijkheid van diensten en producten voor alle inwoners. Voor hen die minder digitaalvaardig zijn, wordt met partners in de stad ondersteuning georganiseerd of worden alternatieve kanalen geboden. Hier ligt een relatie met de teams Leefomgeving in de wijken.