Financiën en bedrijfsvoering
  • Vanaf 2016 moeten gemeenten en andere overheden vennootschapsbelasting (vpb) gaan betalen over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken. Ter bepaling van het werkelijk te betalen bedrag zijn alle activiteiten in beeld gebracht';
  • Doordat de belastingdienst nog geen standpunt heeft ingenomen op een groot aantal onderwerpen, blijft het bedrag dat de gemeente moet afdragen onzeker. Daarnaast kan wijziging in activiteiten of resultaat op activiteiten ertoe leiden dat vpb moet worden afgedragen in een volgend jaar. Derhalve wordt nog steeds rekening gehouden met het in de MJPB 2017-2020 opgenomen bedrag van € 649.000. Hiervan heeft € 600.000 betrekking op vpb en het overige op aanverwante (advies)kosten.