Financiën en bedrijfsvoering

Inzicht wordt gegeven hoe groot de bijdrage vanuit het gemeentefonds is en op welke wijze deze wordt ingezet bij de verschillende beleidsvelden. Van wijzigingen in decentralisatie- en integratie-uitkeringen en van taakmutaties in de algemene uitkering wordt inzichtelijk gemaakt met welke beleidsvelden deze worden verrekend.