Financiën en bedrijfsvoering

Het beheer van de geldleningen vindt plaats binnen de bedrijfsvoering van de gemeente.
Hierbij is zowel voor de korte als de lange termijn één ambitie leidend dat de gemeente binnen de wettelijke mogelijkheden stabiel en meerjarig zo goedkoop mogelijkkan financieren.