Cultuur, recreatie en sport

De ambitie voor cultuur is:

 • Arnhem positioneren als culturele hoofdstad van Oost-Nederland;
 • opening in 2018 van het geheel vernieuwde concertgebouw Musis, waar Het Gelders Orkest vaste bespeler en huurder is;
 • renovatie/verbouwing van Stadstheater Arnhem, mogelijk in combinatie met huisvesting Introdans en/of Toneelgroep Oostpool;
 • doorontwikkeling van gebouw en fusie-organisatie Rozet;
 • eerste editie van State of Fashion 2018; nieuwe editie Sonsbeek in 2020.

De kadernota ‘STROOM – cultuurbeleid Arnhem’ hanteert in haar ‘subsidiegebouw’ de volgende onderverdeling:

 • culturele basisvoorzieningen die een structurele subsidie of bijdrage ontvangen;
 • meerjarenvoorzieningen;
 • programmatische activiteiten, die voor twee jaar een subsidie krijgen;
 • incidentele activiteiten.

Deze subsidies zijn een belangrijk instrument voor het Arnhemse activiteitenaanbod en de Arnhemse
voorzieningen. De beoordeling van de subsidieaanvragen geschiedt conform de Kadernota vooral op basis
van de volgende criteria (1) kwaliteit, (2) meerwaarde voor de stad, (3) cultureel ondernemerschap van de aanvragende organisatie en (4) mate van samenwerking met andere organisaties.

Culturele basisvoorzieningen
Als basisvoorzieningen voor cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie zijn aangewezen:

 • Musis & Stadstheater Arnhem
 • Focus Filmtheater
 • Luxor Live
 • Rozet (Kunstbedrijf Arnhem en Bibliotheek Arnhem)
 • Museum Arnhem
 • Gelders Archief

Culturele meerjarenvoorzieningen
Als culturele meerjarenvoorzieningen zijn aangewezen:

 • festivals Sonsbeek en State of Fashion;
 • rijksgezelschappen Het Gelders Orkest, Introdans en Oostpool;
 • faciliterende organisaties Huis van Puck (amateurtheater) en Jacobiberg (popmuziek), SLAK (beeldende kunst);
 • productiehuizen Generale Oost en Wintertuin (samen De Nieuwe Oost) en Plaatsmaken;
 • Posttheater (cabaretpodium).

Culturele activiteiten 2-jaarlijks
Uit de subsidieregeling Programmatische Activiteiten Cultuur (PAC) worden tweejaarlijkse culturele activiteitenprogramma's op het gebied van productie en presentatie gesubsidieerd.

Culturele activiteiten incidenteel
De subsidieregeling Fonds Cultuur staat twee keer per jaar open voor incidentele, culturele activiteiten. Daarnaast is er de subsidieregeling Amateurkunst en een budget 'Stroomversneller Cultuur'.