Cultuur, recreatie en sport

Arnhem beschikt over zwembaden en sportaccommodaties voor binnen- en buitensport.
Voor het accommodatiebeleid ligt de focus op:

  • de nieuwbouw van het zwembad op Valkenhuizen;
  • het aanbieden van sport  in kwalitatief en kwantitatief passend goede fysieke- en sociale infrastructuur;
  • het beschikken over voldoende en goede binnen- en buitensportaccommodaties die voor de doelgroepen van sportaanbieders breed inzetbaar zijn;
  • het effectief en efficiënt gebruik van de beschikbare accommodaties door moderne en "gezonde" sportverenigingen.

Speerpunt is om de Arnhemse openbare ruimte meer in te zetten tot bewegen en sporten:

  • het realiseren van open sportparken en accommodaties in de openbare ruimte;
  • beweegvriendelijke schoolpleinen;
  • het ontwikkelen van een ruim aanbod aan sport- en beweegarrangementen in de stadsparken en openbare ruimte in samenwerking met de wijken, sportverenigingen en sportaanbieders.